© www.gierzwaluwengouda.nl      laatst gewijzigd op 21-5-2016

Gierzwaluwen Gouda
Werkgroep Stadsnatuur Gouda

Stadsnatuur in Gouda

 

De Werkgroep Gierzwaluwen Gouda is deel van Stadsnatuur Gouda, een initiatief dat is aangesloten bij de organisaties Milieudefensie en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Als vrijwilligers willen we ons inzetten voor natuur in de stad en voor het welzijn van mensen. Het gaat om concrete voorzieningen in openbaar groen en water, tuinen en gebouwen. We willen zo veel mogelijk burgers motiveren om iets aan stadsnatuur te doen in hun leefomgeving.

Daarbij concentreren we ons op sympathieke en bedreigde diersoorten. De uitdaging ligt bij soorten die inmiddels in de stad zeldzaam zijn geworden, zoals de huismus en gierzwaluw. Het gaat om soorten die passen bij Gouda. Dus dieren en planten die gebonden zijn aan dichte bebouwing (veel stenen), aan oude gebouwen en aan een waterrijke omgeving.

 

Meer informatie?

 

Download de folder of flyer voor meer informatie over de werkgroep en de gierzwaluwen in Gouda

Flyer

Folder

Kom ook Gierzwaluwen tellen!

 

Sinds enige weken zijn de gierzwaluwen weer terug in Gouda. Deze trouwe vogels keren jaarlijks terug na een lange reis naar hun eigen vertrouwde nest om te broeden.Er is een actieve werkgroep in Gouda die zich onder meer bezig houdt met voorlichting, belangenbehartiging en natuurlijk de jaarlijkse telling van de gierzwaluwen. Binnenkort is het weer zover, dan worden de gierzwaluwen in Gouda weer geteld door de vrijwilligers van de gierzwaluwwerkgroep Gouda. Deze telling geeft ons inzicht in de populatie in Gouda. We kunnen altijd meer mensen gebruiken! Draagt u de gierzwaluwen een warm hart toe, kom dan op maandag 13 en/of op maandag 27 juni om 20:15 naar het oude stadhuis aan de Markt in Gouda. U krijgt daar verdere instructies. Het tellen neemt ongeveer een uur in beslag en richt zich met name op de wijken in en rond het centrum van Gouda. Voor de liefhebbers is er gelegenheid om met een drankje na te praten over onze ervaringen in een café aan de Markt. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven bij Nico Kranenburg, via n.j.kranenburg@me.com. Als de telling door weersomstandigheden niet doorgaat dan ontvangt u op de dag van de telling uiterlijk om 18:00 een bericht. Voor meer informatie over de gierzwaluwwerkgroep Gouda zie www.gierzwaluwengouda.nl.